Category
Car

Những chiếc xe hơi đắt nhất thế giới

Những chiếc xe hơi đắt nhất thế giới

4,8 triệu đô la – Koenigsegg CCXR Trevita Koenigsegg xuất hiện lần đầu tiên trong danh sách của chúng tôi với chiếc Trevita CCXR và nó là chiếc xe được sản xuất đường hợp pháp đắt nhất trên thế giới. Đối với Trevita, nhà sản xuất Thụy Điển đã phát triển một lớp hoàn thiệnContinue…

3D models

  Author : SQUIR User ID : 00054 Model : Ford Focus 3ds Asset ID : 3M00366 Collection available : Yes Format : 3ds Version : — File size : 3.56MB   Type : Cars Geometry : Polygonal Polygons : 207245 Vertices : — Animated : No Textures : Yes Materials : Yes Jointed :Continue…

Caddilac XLR-concept

  Author : gogole User ID : 00062 Model : Caddilac XLR-concept Asset ID : 3M00302 Collection available : Yes Format : max Version : 3.1 File size : 456.34KB   Type : Cars Geometry : Polygonal Polygons : 36531 Vertices : — Animated : No Textures : No Materials : Yes Jointed : NoContinue…